História objednávok

Neoddeliteľnou súčasťou každého eShop modulu by mal byť prehľadný systém evidencie objednávok, ktorý umožňuje kedykoľvek skontrolovať ich aktuálny stav.

Systém evidencie a histórie objednávok naviac slúži aj pre samotných zákazníkov, ktorí sa vo svojom obchode veľmi často informujú na stav svojej objednávky.

ActiveWeb eShop umožňuje

  • v ktoromkoľvek okamihu sledovať status každej objednávky (napr. nová objednávka, zrušená objednávka, vybavená objednávka, pozastavená objednávka)
  • operatívne meniť status objednávky

Dôležité:

Sledovať status svojej objednávky môže aj váš zákazník po prihlásení sa do zákazníckej zóny a zadaní čísla svojej objednávky.