Informačný systém Infovek

10.4.2003

Lomtec.com uviedol do užívania informačný systém Infovek.

Informačný systém Infovek slúži na zdieľanie rozsiahlej databázy údajov o školách, školských zariadeniach, spolupracovníkoch či subdodávateľoch projektu Infovek, na uľahčenie a zefektívnenie práce s týmito dátami. Systém zároveň slúži na podporu internej komunikácie, ale tiež na podporu komunikácie s jednotlivými školami a ich externými spolupracovníkmi.

Kľúčovými modulmi, resp. časťami informačného systému Infovek sú:

  • Kmeňové údaje (školy, učitelia a pracovníci škôl, spolupracovníci Infoveku, subdodávatelia Infoveku)
  • Databázy (HW, SW, evidencia zapožičaných položiek)
  • Podpora klienta (identifikácia prístupu, vytváranie dotazníkov, hromadná korešpondencia, DMS, kalendár, evidencia komunikácie, vzdelávanie, školenia)

Informačný systém Infovek bol navrhnutý na báze riešenia Lomtec ActiveOffice.

  • Vybrané referencie
08/2003