Informačný systém na riadenie školských športových súťaží

26.10.2010

Systém slúži na automatické vytváranie a riadenie školských športových súťaží. Je zároveň databázou  škôl, učiteľov telesnej výchovy, súťažiacich žiakov a všetkých výsledkov športových súťaží.

Informačný systém na vytváranie a riadenie školských športových súťaží nahrádza doteraz zaužívaný neautomatizovaný proces začínajúci vyhlásením súťaže, organizovaním turnajov a končiaci zberom konečných výsledkov.

Vyhotovené riešenie zároveň slúži na vytváranie a tlač súpisiek súťažiacich škôl, zadávanie, kontrolu a publikovanie výsledkov zápasov, pretekov a turnajov organizovaných sekciou štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom zavedenia systému do používania je zjednodušenie a zefektívnenie práce používateľov, ktorí pripravujú a riadia priebeh školských športových súťaží. Táto skupina používateľov pristupuje najmä k užívateľskému rozhraniu informačného systému, ktoré im umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať a riadiť všetky súťaže.

Druhú skupinu používateľov IPŠŠ tvoria školy a verejnosť. O vyhlásenej súťaži sa škola dozvie prostredníctvom prezentačnej vrstvy portálu, ktorá je dostupná na adrese www.skolskysport.sk. V tomto okamihu má škola možnosť prihlásiť sa do súťaže a vytvoriť súpisku súťažiacich žiakov, ktorí budú školu reprezentovať. djsdjsdidj dodje dojkdod

Zadávateľom projektu na vyhotovenie informačného systému pre riadenie školského športu bola Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) v koordinácii so Sekciou štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR).

Informačný systém na riadenie školských športových súťaží sme odovzdali do prevádzky začiatkom školského roku 2010/2011. Zadávateľom projektu bola Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) v koordinácii so Sekciou štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR).

Chcete vedieť viac? Pozrite si našu prípadovú štúdiu.

  • Vybrané referencie