Integrácia aplikácii / SOA

 
Riešenia v zmysle integrácie existujúcich aplikácií, ktoré boli vyvinuté v rozličnom čase a v rozličných technológiách. Podstatou dodaných služieb je teda prepojenie už funkčných aplikácií a nie ich kompletná výmena.
 
Súčasťou realizovaných prác je podrobná analýza existujúceho stavu, optimalizácia procesov, existujúcej infraštruktúry a následná integrácia podnikových aplikácií.

kľúčové prínosy integrácie

  • Optimalizácia zaužívaných procesov
  • Integrácia existujúcich systémov s novými systémami
  • Možnosť súčasnej práce s viacerými aplikáciami
  • Zefektívnenie práce a znižovanie nákladov

Pre koho je riešenie určené

  • Finančné služby
  • Energetika
  • Štátna správa
  • Samospráva