Internal Vacancy System

16.1.2004

Zadávateľom projektu bol United Nation Development Group a participovali na ňom UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS, UN World Food Programme. Systém je určený pre zamestnancov United Nations, ktorí v ňom môžu vyhľadávať voľné pracovné pozície v rámci jednotlivých agentúr UN. Za umiestňovanie a editovanie voľných pracovných pozícii sú priamo zodpovedné agentúry UN participujúce na projekte. Každá z agentúr má do systému prístup umožňujúci jednoduchú online administráciu uverejnených informácii. Systém podporuje funkciu Browse & Edit čo umožňuje riadiť obsah priamo na web stránke. Okrem názvu pracovnej pozície má užívateľ k dispozícii údaje o požiadavkách zamestnávateľa, mieste práce, ako aj o platových podmienkach. Systém účinne využíva všetky výhody ActiveWebu, ktorý umožňuje rýchle, jednoduché a elegantné riadenie kompletného obsahu webu.