Internetová kampaň pre SLSP

20.4.2009

Predmetom ďalšej zrealizovanej internetovej kampane pre klienta SLSP bol produkt Spotrebný úver na čokoľvek pre mladých

Kampaň prebiehala v čase od 23. februára do 15. apríla. Cieľovou skupinou boli mladí ľudia vo veku do 35 rokov, bez záväzkov, so zameraním na značkové veci.

Cieľom kampane bolo odprezentovanie výhodných podmienok spotrebného úveru pre mladých, jeho výšky, doby splácania a výhodnej úrokovej sadzby. S ohľadom na cieľovú skupinu bola snahou komunikovať benefity propagovaného produktu jasne, zreteľne a dynamicky. Práve z tohto dôvodu bol jedným z významných kanálov komunikácie aj internet.

Tak ako aj v predošlých kampaniach pre SLSP, aj v prípade Spotrebného úveru na čokoľvek pre mladých, sme sa rozhodli pre kombináciu klasickej bannerovej formy reklamy s reklamou prostredníctvom sponzorovaných textových odkazov.