Internetový magazín

Riešenie, ktoré nazývame Internetový magazín pozostáva z vytvorenia webových stránok (grafika, programovanie) a implementácie redakčného systému, ktorý  umožňuje jednoduchú prácu s obsahom a  jeho publikovaním na internete.

Významnou súčasťou riešenia sú však aj doplnkové moduly, ktoré z „obyčajnej“ obsahovej stránky vytvárajú komunitný portál. Cieľom je postaviť okolo existujúceho obsahu služby, ktoré následne generujú návštevnosť vašich stránok.

súčasťou ponúkaného riešenia sú preddefinované moduly

  • Diskusie
  • Blogy
  • Fotogaléria
  • Poradne
  • Miniburza
  • Súťaže

Vďaka týmto modulom (službám) vytvoríte pre používateľov také prostredie a podmienky, ktoré ich motivuje k opätovným návratom na vašu stránku, a ktoré ich podnieti aktívne sa podieľať na tvorbe obsahu vašich stránok.

Výsledkom je web, ktorého obsah rastie takmer bez vašeho pričinenia. Čo viac si môžete želať?