Intranet Sharepoint Portal

11.6.2012

Analýza, návrh riešenia, vývoj a implementácia intranetového portálu na platforme MS Sharepoint pre významného klienta v oblasti energetiky.

Funkčnými požiadavkami zo strany klienta bola implementácia viacerých modulov, informačná časť pre podporu školení zamestnancov, zdieľanie vnútropodnikových prostriedkov, organizačná štruktúra, firemná tabuľa, kontakty, helpdesk či prístup k centrálnemu archívu dokumentov.

Dodané riešenie tvoria tzv. hlavný portál, administračný portál a osobné, resp. profilové stránky.

Súčasťou realizovaných prác bolo tiež prepojenie na ActiveDirectory, ktoré je zdrojom dát pre kontaktné údaje, organizačnú štruktúru, používateľov a ich oprávnenia.

Intranetový portál sme prepájali aj s MS Outlook čo užívateľom umožňuje pripojenie knižníc, kalendára, úloh, ale napr. aj rezerváciu spoločne používaných zdrojov prostrednícvom dôverne známeho rozhrania svojho mailového klienta.