Riešenia na mieru

Základom našich intranetových riešení ja nami vyvinutý produkt pre podporu informačných systémov ActiveOffice.

ActiveOffice obsahuje štandardne použiteľné preddefinované moduly, ktoré umožňujú jeho rýchle nasadenie v spoločnostiach bez rozdielu veľkosti či zamerania.

V prípade špecifických požiadaviek máme dostatok skúseností a odbornej spôsobilosti na to, aby sme pre vás dokazáli navrhnúť a vyhotoviť riešenie, ktoré bude zodpovedať vašim konkrétnym požiadavkám.

Ako postupujeme?

  • Definovanie požiadaviek zo strany zákazníka.
  • Analýza aktuálneho stavu, oboznámenie sa s vnútrofiremnými procesmi zákazníka.
  • Návrh optimálneho riešenia.
  • Implementácia.

Máte záujem o riešenie na mieru?

Dajte nám vedieť viac o vašich zámeroch a konkrétnych požiadavkách. Kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie. Budeme radi ak nám umožníte prispieť k rozvoju vášho podnikania.