IS na plánovanie servisných úkonov a služieb

10.7.2017

Dodaný IS slúži na zefektívnenie práce pri plánovaní revízií.

Informačný systém pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá revíziami kotlov, komínov a bleskozvodov.

Vyhotovený informačný systém je primárne určený na zefektívnenie práce pri plánovaní početného množstva revízií. Obsahuje prehľadnú evidenciu revíznych pracvoníkov spolu s kalendárom ich obsadenosti. Pracovníkovi, ktorý realizuje plánovanie kampane umožňuje jednoduchým spôsobom vygenerovať plán pre servisných pracovníkov na základe ich dostupnosti a kvalifikácie. Plán práce je možné jednoduchým spôsobom dopĺňať, resp. upraviť, výsledkom čoho je SMS notifikácia s miestom a časom výkonu služby.

Systém slúži nielen na správu pracovných rozpisov, ale tiež na evidenciu výsledkov už vykonaných revízií. Do systému ich zadáva revízny pracovník, pričom zápis doplní aj o obrazovú dokumentáciu. Pridanou hodnotou riešenia je tiež automatické generovanie zoznamov realizovaných revízií pre interné potreby administrátorov systému.

Súčasťou IS sú aj prehľadné registre realizovaných kampaní, revíznych zariadení ako aj nástroj na cenotvorbu poskytovaných služieb.

Základom použitého riešenia je ActiveOffice od spoločnosti Lomtec.com, ktorý je zároveň prispôsobený aj na prácu  v teréne, čo znamená, že revízni pracovníci a administrátori systému k nemu môžu pristupovať aj z mobilov, resp. tabletov.