IS pre hromadné poplatky a zúčtovanie

 
Komplexné informačné systémy slúžiace na detailné prehľady existujúcich zmlúv, objednávok, prípadne iných typov právnej, resp. obchodnej dokumentácie a s nimi súvisiacimi financiami. Vďaka našim riešeniam budete mať svoje financie dokonale pod kontrolou .

Kľúčové vlastnosti

 • Evidencia zmlúv, objednávok, faktúr a súvisiacich úhrad.
 • Nastavenie detailných kontrolných mechanizmov a procesov a workflow.
 • Robustná správa používateľov aplikácie (konečných používateľov, ako aj používateľov podieľajúcich sa na správe a riadení aplikácie), používateľských skupín, právomocí a celého workflow.
 • Možnosť špecifikácie notifikácií a upomienok Vám, ako aj dlžníkom.
 • Efektívny zber poplatkov.
 • Možnosť prepojenie s internet bankingom za účelom automatického párovanie platieb s faktúrami.
 • Možnosť generovania rôznych štatistík od globálnych až po úroveň konkrétneho používateľa.

Pre koho je riešenie určené

 • Samospráva
 • Štátna správa
 • Priemysel
 • Služby