Ankety

Táto aplikácia umožňuje užívateľovi vytvárať a riadiť ankety. Systém uchováva všetky výsledky hlasovania a užívatelia sa k nim môžu kedykoľvek vrátiť. Systém umožňuje grafické zobrazenie výsledkov hlasovania.

Možné využitie

  • Spestrenie stránok, zvýšenie návštevnosti
  • Zisk spätnej väzby, zber informácií od návštevníkov stránky

Stručný popis

  • Neobmedzené množstvo možností volieb pre každú anketu
  • Časový interval platnosti (od - do)
  • Viacjazyčná podpora