Blog

Jednoduchý nástroj na publikovanie vlastných príspevkov, postrehov či príbehov. Návštevníci stránky môžu príspevky každého blogera hodnotiť, resp. viesť k nim diskusiu. Prostredníctvom blogu sa z návštevníka stránky stáva spolutvorca obsahu.

Možné využitie

  • Skvalitnenie služieb obsahového portálu
  • Podnietenie návštevníkov stránky k aktívnej tvorbe obsahu
  • Odborné príspevky zamestnancov prostredníctvom blogov na firemnej stránke

Stručný popis

  • vytvorenie vlastného blogu
  • vytvorenie a úprava vlastného blogerského profilu
  • vytváranie, úprava a publikovanie vlastných blogerských príspevkov
  • zaradenie príspevkov do preddefinovaných kategórii, resp. vytváranie vlastných kategórií
  • hodnotenie blogerských príspevkov
  • reakcie k blogom