Diskusné fóra

Modul, ktorý umožňuje návštevníkom portálu účasť v existujúcich diskusiách a vytváranie vlastných diskusných fór. Kvalitný a najmä ľahko používateľný diskusný modul vytvára predpoklady pre zvyšovanie návštevnosti portálu.

Možné využitie

  • Skvalitnenie užívateľských služieb obsahových stránok
  • Zisk obsahu od používateľov stránky
  • Zvýšenie návštevnosti stránok

Stručný popis

  • vytváranie neobmedzeného množstva vlastných diskusií
  • účasť vo všetkých verejných diskusiách
  • príjem a posielanie súkromných správ
  • automatické zasielanie notifikačných emailov v prípade reakcie na diskusný príspevok