Poradne

Tento modul umožňuje klásť otázky editorom, resp. spolupracovníkom portálu, napr. odborníkom v oblasti, ktorej sa portál po obsahovej stránke venuje.

Odpovede sa na stránke portálu zobrazia až vtedy keď na ne odborník odpovie. V prípade chúlostivejších otázok môže dopytujúci sa návštevník požiadať len o zaslanie odpovede na email.

O tom, že návštevník má záujem o odpoveď na svoju otázku je odborník upovedomený notifikačným emailom. Aby mohol otázku zodpovedať, musí sa najskôr prihlásiť do svojej poradne. Po prihlásení sa do poradne má odborník k dispozícii prehľadný zoznam už zodpovedaných, resp. ešte nezodpovedaných otázok. Teraz môže pristúpiť k zodpovedaniu vybranej otázky a k jej publikovaniu.

O tom, že otázka bola zodpovedaná je návštevník stránky upozornený notifikačným emailom.

Možnosti pre návštevníka stránky

  • pokladanie otázok
  • možnosť výberu (súhlasím s publikovaním odpovede na webe, alebo chcem dostať odpoveď len na email)

Možnosti pre odborníka

  • vytváranie, úprava a riadenie neobmedzeného množstva poradní
  • príjem a zodpovedanie otázok