Lenovo Internal Portal - Reports Update

27.8.2012

V uplynulých dňoch sme zrealizovali funkčný update custom modulu Reports.

V rámci updatu riešenia, ktoré sme pre klienta realizovali kocom minulého roka, sme pristúpili k rozšíreniu fuknčnosti custom modulu Reports.

Realizovaný update sa týkal najmä možnosti rozšírenia reportu o ďalšie dáta, spájanie viacerých dátových tabuliek do jedného reportu, za účelom ktorého bolo nutné vykonať správne mapovanie údajov z rôznych zdrojov a tiež dopracovania možnosti „multiselect“ do reportu.