Lenovo interný portál

21.11.2011

Interný portál slúži na poskytovanie aktuálnych informácií o aktivitách Lenovo v Bratislavskej pobočke. Súčasťou riešenia je interaktívny sprievodca, prostredníctvom ktorého sú užívatelia nasmerovaní k dohľadaniu potrebných informácií a kontaktných údajov.

Interný portál ďalej obsahuje sekciu poskytujúcu prehľad o stavoch účtov. Prehľad pozostáva z veľkého množstva záznamov, poskytovaných v tabuľkovom zobrazení umožňujúcom viacnásobné filtrovanie, vyhľadávanie a zoraďovanie s možnosťou kombinácie týchto operácií za účelom čo najrýchlejšieho zobrazenia iba relevantných záznamov.

Dôraz bol kladený na okamžitú odozvu pri operáciách nad niekoľko desiatok tisíc záznamov. Zdrojovými súbormi sú XLS súbory, ktoré sú po konverzii importované do databázy. Obsah súborov je automaticky kontrolovaný a v prípade chýb sú tieto popísané v chybovej hláške za účelom ich čo najjednoduchšej lokalizácie a úpravy.

  • Vybrané referencie
10/2011