Lomtec ActiveProcurement má svoj produktový web

20.3.2015

Spustili sme stránky venované špecializovanému informačnému systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement.

Informačný systém pre verejné obstarávanie ActiveProcurement


Obsah stránok, venovaných predstaveniu ActiveProcurementu, tvoria najmä základné informácie o produkte, o jeho kľúčových moduloch a benefitoch pre jeho používateľov.

"Našim primárnym zámerom je na týchto stránkach komunikovať produkt, ktorým je nami vyvinutý informačný systém pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement", hovorí Project a Marketing Manažér spoločnosti Lomtec.com Tomáš Kovaľ. "ActiveProcurement je v súčasnosti najkomplexnejším informačným systémom, nástrojom na podporu, riadenie a kontrolu procesov vo verejnom obstarávaní."

Tieto slová potvrdzujú aj skúsenosti firiem a organizácií, ktoré už informačný systém pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement aktívne používajú. Sú medzi nimi napr. Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo kultúry SR, ale tiež napr. Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Lesy SR, Transpetrol a mnohí iní.