Lomtec.com pre UNOPS aj v nasledujúcich rokoch

1.8.2012

Spolupráca s UNOPS na projekte informačného systému Staff Council bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Pôvodným zadávateľom riešenia, ktoré slúži na podporu komunikácie, výmenu skúseností a znalostí medzi pracovníkmi jednotlivých agentúr UNDP, boli spoločne UNDP (United Nations Development Programm), UNFPA (United Nations Population Fund) a UNOPS (United Nations Office for Project Services).

Kľúčovými modulmi riešenia sú Knižnica dokumentov, Databáza expertov, Databáza projektov, Diskusie odborníkov, resp. Databáza externých zdrojov. Súčasťou riešenia je DMS (Document Management System), v rámci ktorého je používateľom umožnené vytvárať dokumenty, zdieľať, vyhľadávať a procesne spracovávať.

Riešenie je aktívne používané niekoľkými desiatkami užívateľov a v uplynulých dňoch sa UNOPS rozhodol požiadať nás o predĺženie spolupráce pri jeho ďaľšej podpore a rozvoji.