Lomtec.com úspešný na kongrese ITAPA 2014 v súťaži ZlatyErb.sk

18.11.2014

Naša práca pre mesto Trnava bola ocenená v dvoch prestížnych kategóriách súťaže ZlatyErb.sk

V rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014 v Bratislave (11.-12.11.2014) sa uskutočnilo aj vyhlásenie výsledkov mimoriadne prestížnej súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty. Ceny ZlatýErb.sk boli už tradične udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja.

V kategórii Najlepšia stránka miest a mestských častí sa na výbornom 3.mieste umiestnil portál www.trnava.sk, ktorý sme vyhotovili pre mesto Trnava.

Naša práca pre mesto Trnava však bola ocenená aj v ďalšej kategórii a to dokonca v podobe 1.miesta za Najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv, ktorú udelila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Bezbariérovú úpravu stránok vyžaduje od roku 2006 aj zákon a Únia nevidiacich a slabozrakých apeluje na samosprávy, aby na ňu nezabúdali.