Lomtec dodáva fungujúce riešenia

4.2.2013

Na pôde Národného športového centra (NŠC) sa za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a riaditeľa NŠC Borisa Čavajdu uskutočnila tlačová konferencia, v rámci ktorej boli predstavené nové ciele a zámery v oblasti športu a pohybových aktivít najmä s ohľadom na trvalý rozvoj mládežníckeho športu.

Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov už boli za podpory MŠVVaŠ SR a NŠC rozbehnuté viaceré projekty, na ktorých sa podieľala aj spoločnosť Lomtec.com. Sme hrdí na to, že ako príklad úspešného a v praxi používaného riešenia bol spomenutý práve informačný systém školského športu, ktorý slúži na kompletnú správu a riadenie školských športových súťaží na úrovni základných a stredných škôl.

Nami dodané riešenie výrazným spôsobom zjednodušuje prácu organizátorom obvodných, krajských a celoštátnych súťaží, pracovníkom krajských školských úradov, vybraných športových zväzov, ale najmä učiteľom všetkých škôl, ktoré sa vypísaných súťaži účastnia.

Aj na príklade tohto projektu, ktorí sme realizovali pre NŠC je možné dokumentovať zámer a dlhodobú filozofiu našej spoločnosti, ktorou je dodávanie zmysluplných a hlavne reálne fungujúcich riešení.