Lomtec dodávateľom Infoveku pre UIPŠ

24.1.2003

Dodávateľom informačného systému Infovek, bude naša spoločnosť Lomtec.com.

Informačný systém Infovek bude okrem iného slúžiť na zdieľanie rozsiahlej databázy údajov o školách, školských zariadeniach, spolupracovníkoch či subdodávateľoch projektu Infovek, na uľahčenie a zefektívnenie práce s týmito dátami.

Zmluva medzi objednávateľom, ktorý je UIPŠ (Ústav informácií a prognóz školstva) a našou spoločnosťou bola podpísaná ešte koncom roka 2002. Predpokladaný termín odovzdania diela je naplánovaný na apríl tohto roku.