Lomtec ActiveProcurement 2.0 v novej verzii

7.6.2013

Uplynulý mesiac sme uvoľnili novú verziu iformačného systému na správu a podporu obstarávaní Lomtec ActiveProcurement 2.0, ktorá oproti predošlým verziám produktu výrazne automatizuje vyhodnocovanie ponúk a to aj zložitejších typov obstarávaní.

Produkt v novej verzií poskytuje obstarávačovi jednoznačný prehľad o stave vyhodnocovania jednotlivých ponúk a výrazne znižuje náročnost celého hodnotiaceho procesu.

Automatické generovanie výstupov z hodnotiaceho procesu eliminuje oproti minulej verzií produktu manuálne úpravy výstupných dokumentov obstarávačom. Užívatelia počas školení pozitívne hodnotili logiku a intuitívnosť vyhodnocovacieho procesu v novej verzií produktu.