Lomtec ActiveProcurement - najlepšie riešenie na trhu

30.1.2012

ActiveProcurement je štandardný softvérový produkt, ktorý Lomtec poskytuje na trhu softvérových systémov. Slúži na jednoduché riadenie a podporu kompletného súboru predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov, ktoré sú definované zákonom o verejnom obstarávaní.

Výhody a kľúčové vlastnosti riešenia

Výhodami Lomtec ActiveProcurementu, riešenia na riadenie a podporu procesov verejného obstarávania, sú najmä možnosť rýchleho a bezproblémového nasadenia v akomkoľvek type organizácie, jednoduché používanie a bezkonkurenčná cena.

Medzi kľúčové vlastnosti riešenia patria nástroje na automatické generovanie harmonogramu verejného obstarávania (podľa typu VO), automatické generovanie všetkých požadovaných šablón (napr. súťažné podklady a iné typy dokumentov), ale napr. aj systém notifikácie užívateľov k jednotlivým krokom a termínom.

Dokumentácia, školenie a podpora 

Súčasťou dodávaného Lomtec ActiveProcurement riešenia je kompletná dokumentácia a školenie používateľov so zameraním na spôsob používania systému a tiež na zvládnutie jednotlivých postupov verejného obstarávania.

Samozrejmosťou je servis, poradenstvo a iné podporné služby (v rámci ktorých je možné konzultovať otázky, resp. prípadné problémy s obsluhou systému) a tiež pravidelná aktualizácia softvéru vždy najneskôr ku dňu účinnosti novej zmeny ZVO (zákona o verejnom obstarávaní).

http://www.lomtec.com/stranka/activeprocurement/