Manažérsky portál

Manažérsky a controlingový systém pre potreby reportingu a plánovania objemov predaja, výroby, zamestnaneckých kapacít. Slúži tiež pre potreby nákupu a prevádzky spoločnosti.

Manažérsky portál často slúži ako aj nadstavba viacerých vnútorných informačných systémov. Veľmi častou požiadavkou zo strany klientov je prepojenie manažérskeho portálu s existujúcimi vnútrofiremnými aplikáciami (účtovný softvér, firemný intranet, atď.).

Riešenie pre manažérsky portál obsahuje

  • Podporu riadenia spoločnosti a jej jednotlivých oddelení.
  • Podporu pre plánovanie a vytváranie firemnej stratégie.
  • Možnosť prepojenia s interným účtovným softvérom.
  • Porovnávanie plánov s reálne dosiahnutými výsledkami.
  • Kontrolu firemných procesov.
  • Silné nástroje na reporting.
  • Finančné moduly.
  • Možnosť prepojenia s firemným intranetom.

Chcete vedieť viac?

Máte záujem dozvedieť sa viac ohľadom možnosti implementácie manažérskeho portálu vo vašej firme? Neváhajte a ihneď nás kontaktujte.