Medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2006

30.10.2006

Lomtec.com pripravil prezentáciu pre 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu CO-MAT-TECH 2006 organizovanú Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity so sídlom  v Trnave, ktorá v tomto roku oslavuje 20.výročie svojho vzniku.

Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti fakulty a ich porovnanie s výsledkami činnosti ďalších významných  vedeckých, pedagogických, výskumno - vývojových a podnikateľských subjektov SR a tiež s výsledkami zo zahraničia.

Obsahové zameranie konferencie má tieto okruhy:

  • materiálové inžinierstvo
  • strojárske výrobné technológie a zariadenia
  • manažment priemyselných podnikov a kvality
  • aplikované prírodné a inžinierske vedy
  • humanitné a spoločenské vedy v technike.