Medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2009

12.10.2009

Technologická podpora medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2009

Naša spoločnosť Lomtec.com sa aj tento rok rozhodla podporiť medzinárodnú vedeckú konferenciu CO-MAT-TECH 2009, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. a 23.10.2009 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave.