Mobilná aplikácia cestovného ruchu pre mesto Trnava

12.8.2014

Mobilná aplikácia cestovného ruchu mesta Trnava slúži na podporu cestovného ruchu pre Trnavu a jej okolie.

Aplikácia prináša najnovšie informácie ohľadom kultúrno-spoločenských aktivít, ale tiež prehľadné registre ubytovacích a gastronomických zariadení. Nechýbajú ani detailne spracované zoznamy divadiel, múzeí, galérií, kulúrnych a historických pamiatok a iné.

Aplikácia je vyhotovená vo verziách pre Android a pre iOS a pre používateľov je dostupná na stiahnutie v obchodoch Google Play a App Store. Aplikácia je k dispozícii v SK, EN a DE jazyku pričom samotný používateľ si môže zvoliť v akom jazyku si chce aplikáciu stiahnuť

Komletný obsah mobilnej aplikácie (texty, obrázky) je generovaný prostredníctvom CMS Lomtec ActiveWeb, ktorý slúži zároveň na riadenie obsahu portálu http://www.vitajtevtrnave.sk