Nastavenie zliav

Pokiaľ máte iné ceny napríklad cez školské prázdniny, zimnú či letnú sezónu, v rezervačnom systéme ActiveWeb Penzion môžete nastaviť ľubovoľný počet sezón a k nim prislúchajúcich cenníkov ubytovania.

Nastavenie zliav