Rezervačný systém

Prepracovaný rezervačný systém umožňuje vašim zákazníkom zadávať rezervácie online. Podporované je aj ručné zadávanie rezervácií na vašej strane, napríklad na základe telefonickej požiadavky. Ostávate teda prístupný najširšiemu možnému okruhu ľudí a zároveň ste vďaka online rezervačnému systému odbremenený od množstva administratívy.

Rezervačný systém