Nadácia Slovenskej sporiteľne

20.7.2009

Vytvorili sme novú, atraktívnu stránku pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne.

Nová webová stránka pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne je ďalším z úspešne zrealizovaných projektov pre nášho dlhoročného klienta, ktorým je Slovenská sporiteľňa – najväčšia banka na Slovensku.

Nadácia Slovenskej sporiteľne pomáha realizovať zaujímavé projekty zamerané najmä na zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu vedy a vzdelávania, podporu športu, a pomáha realizovať charitatívne a filantropické aktivity.

S požiadavkou na vytvorenie nových stránok Nadácie Slovenskej sporiteľne sme boli oslovení úsekom komunikácie a sponzoringu, ktorý aktivity Nadácie zastrešuje. Hlavným zadaním bolo vytvorenie atraktívnej stránky, prostredníctvom ktorej by bolo možné efektívnejším spôsobom komunikovať kľúčové aktivity a hlavné posolstvo Nadácie.

Jednou zo základných požiadaviek zadávatela bolo zabezpečenie prístupnosti stránky aj pre handicapovaných užívateľov. Stránka je preto dostupná aj v textovej, resp. čiernobielej verzii.

Nová stránka Nadácie Slovenskej sporiteľne bola spustená do ostrej prevádzky začiatkom júla 2009.

www.nadaciaslsp.sk

  • Vybrané referencie
07/2009