Najvyšší kontrolný úrad SR

13.10.2004

Už aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky používa náš systém na riadenie obsahu web stránok - ActiveWeb.

K realizácii projektu pre NKÚ sme sa dostali na základe uskutočneného výberového konania, ktorého predmetom bola kompletná realizácia novej web stránky a nasadenie CMS (Content Management System). ActiveWeb spĺňal všetky zásadné požiadavky zadávateľa, ktorými boli kvalita ponúkaného riešenia (potvrdená množstvom referencií), možnosť umiestnenia aplikácie na vlastný server a cena. S ohľadom na rozsah ponúkaných funkcionalít je práve cena ActiveWebu jednou z jeho kľúčových výhod.

Dôležitou požiadavkou NKÚ bolo umožnenie prístupu k riadeniu obsahu webu pre viacerých zamestnancov. ActiveWeb vo verzii Professional dokáže tejto požiadavke bez najmenších problémov vyhovieť. Administrátor systému môže jednoducho vytvárať neobmedzený počet užívateľov a každému z nich priradiť špecifické užívateľské práva.

Výnimočnosť projektu spočíva okrem iného aj v tom, že bol vyvinutý pre prostredie OS Linux. Ako už bolo spomenuté, možnosť umiestnenia projektu na vlastný server bola jedna zo zásadných požiadaviek klienta.

Nový web NKÚ obsahuje okolo 400 stránok. Je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho hodnotu zvyšuje aktívne využívanie modulov ActiveWebu Professional ako sú Pracovné príležitosti (umožňuje vkladať a riadiť voľné pracovné miesta), Obrazové Galérie (ActiveWeb podporuje neobmedzené množstvo galérií obrázkov, pričom každá galéria môže obsahovať neobmedzený počet obrázkov) či Riadenie formulárov (podporuje zber dát v rámci elektronickej podateľne na web stránke).

http://www.nku.gov.sk