Naši klienti

Sme veľmi hrdí na skutočnosť, že naši zákazníci s našimi produktmi a službami dlhodobo dosahujú skvelé výsledky. Máme širokú škálu klientov z rôznych odvetví. Naše produkty a služby boli a sú využívané, mimo iné, aj nasledovnými organizáciami:

Finančné služby

Vládne a medzivládne organizácie

 • UNDP RBEC (UNDP RBEC Early Warning System, UNDP RBEC Gender Virtual Library)
 • United Nations Development Fund for Women (Unifem) Prípadová štúdia
 • Ministerstvo školstva SR (Infovek, Osobnosti vedy)  Prípadová štúdia
 • Národná rada SR
 • Národné športové centrum (Školský šport)
 • NKÚ - Najvyšší kontrolný úrad
 • Úrad vlády SR
 • Infodrogy
 • Lesy SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra)
 • UNDP RSC (UNDP RSC Intranet, UNDP RSC Web site)
 • United Nations Development Group (United Nations Country Team, United Nations Coordination Profile, UNDG Web Vacancies System)
 • Global Environment Facility (Project Information Management System)
 • UNDP Bureau for Development Policy (Knowledge Connection, ECIS-SURF Intranet/Extranet, Who's Who Net, Knowledge Services Contacts)
 • United Nations System Chief Executive Board for Coordination, Ženeva
 • UNDP GEF - Standard and Labels (United Nations Development Programme - Global Environment Facility)
 • UNDP Bureau for Development Policy/Poverty Group - Statistical Literacy
 • UNDP, UNFPA, UNOPS - Staff Council 
 • UNDP - Development&Transition
 • British Council

Médiá

 • MTV
 • TV2
 • Zoznam
 • Spoločnosť 7 Plus
 • Button World
 • Sanoma Magazines Slovakia
 • Barefoot Entrepreneurs
 • ORBIS IN (MAMA a ja)  Prípadová štúdia
 • Slovenská televízna spoločnosť

Služby

Združenia a neziskové organizácie

Výroba a distribúcia

 • Vybrané referencie
05/2009
 
02/2002