Nový portál Nadácie Slovenskej sporiteľne

14.10.2014

Ukončili sme práce na novom portáli Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Portál Nadácie Slovenskej sporiteľne má odteraz moderný vzhľad, novú štruktúru, skvalitnený obsah, viaceré nové funkcionality a vylepšenia.

Nový portál Nadácie SLSP bol vyhotovený v responzívnom dizajne, ktorý umožňuje používateľom neobmedzený prístup k všetkým informáciam na stránkach a to bez ohľadu na typ a rozlíšenie používaného zariadenia. Pre responzívny dizajn sme sa rozhodli aj s ohľadom na aktuálny trend, kedy zásadným spôsobom rastie pomer používateľov pristupujúcich na internet prostredníctvom smartfónov, resp. tabletov.

Oproti "starej" verzii, ktorú sme pre klienta realizovali koncom roka 2011sme pristúpili k celkovému sprehľadneniu obsahu a štruktúry portálu, ale tiež k zapracovaniu viacerých nových funkcionalít.

http://www.nadaciaslsp.sk