Nový web Slovenskej sporiteľne

17.8.2009

Pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. sme vytvorili novú, modernú a graficky atraktívnu webovú stránku.

Nový web Slovenskej sporiteľne je výsledkom dlhodobého snaženia banky o ponuku obsahovo pestrých informácií v príťažlivom dizajne a o potvrdenie pozície lídra aj v oblasti moderného bankovníctva.

Web stránka má uľahčiť svojim používateľom orientáciu v spleti informácií o produktoch a službách najväčšej slovenskej banky. Práve logické usporiadanie informácií podľa segmentov a zvýšenie komfortu cez vieceré nové funkcionality pre používateľov stránky boli našou hlavnou prioritou pri jej tvorbe.

Redizajn a definovanie novej štruktúry stránky však zďaleka nie sú jedinými zmenami, ktoré boli na webe Slovenskej sporiteľne vykonané. Na stránke pribudlo množstvo ďalších vylepšení a modulov. Skvalitnené boli viaceré nástroje súvisiace s bankovými produktami, vyhľadávanie obchodných miest a bankomatov, ponuka pracovných píležitostí, vyhľadávanie v ponuke developerských projektov, ktoré banka financuje atď.

K skvalitneniu informovanosti klientov a médií poslúži aj odoberanie noviniek cez RSS, či prostredníctvom newslettra. V neposlednom rade sme mysleli aj na hendikepovaných používateľov, ktorí majú možnosť prezerať si stránku v textovej, či čiernobielej verzii.

Nové webové stránky Slovenskej sporiteľne sú výsledkom úspešného spojenia najväčšej slovenskej banky a jedného z lídrov v oblasti web developmentu na Slovensku, spoločnosti Lomtec.com. Táto spolupráca trvá už niekoľko rokov, počas ktorých bolo zrealizovaných viacero kvalitných projektov. Z projektov, ktoré boli spustené v nedávnej minulosti možno spomenúť Študentský klub a Nadáciu Slovenskej sporiteľne.

Nová web stránka Slovenskej sporiteľne bola spustená do ostrej prevádzky 13. augusta 2009.

www.slsp.sk

  • Vybrané referencie