Online videostreaming

 
Rozsiahle intranetové, alebo internetové riešenia. Súčasťou riešení je kompletná integrácia aplikácie s rôznymi hardwarovými komponentami od webcamov a profesionálnych kamier až po zariadenia podporujúce konverziu hovoreného slova do textu.

Kľúčové vlastnosti

  • Riadenie a správa digitálneho videoarchívu.
  • Robustná správa používateľov aplikácie (konečných používateľov, ako aj používateľov podieľajúcich sa na správe a riadení aplikácie), používateľských skupín, právomocí a celého workflow.
  • Návrh optimálnych procesov a workflow.
  • Integrácia aplikácie s webcam ako aj profesionálnymi kamerami.
  • Integrácia s rôznymi čidlami (slúžia napríklad o zadanie požiadavky o slovo a následne automatickú identifikáciu rečníka počas rozsiahlych zasadaní a videokonferencií).
  • Integrácia so zariadeniami podporujúcimi prepis hovoreného slova do textu a následne prepojenie textu videozáznamom a navigáciou vo videozázname.

Pre koho je riešenie určené

  • Médiá
  • Štátna správa