Osobnosti vedy a techniky

29.7.2011

Pre potreby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme vytvorili a uviedli do prevádzky rozsiahly portál Osobnosti vedy a techniky na Slovensku.

Cieľom Portálu je priebežne spracovávať a publikovať prehľad najvýznamnejších ocenení, ktoré sa každoročne v oblasti vedy a techniky udeľujú a zoznam organizácii, resp, udeľovateľov cien, ktoré jednotlivé ocenenia udeľujú.

Hlavným zámerom portálu je však predstavenie a prezentácia ocenených osobností a kolektívov, ktoré často ostávajú pre verejnosť v nezaslúženej anonymite.

Portál je dostupný na adrese na Osobnostivedy.sk

  • Vybrané referencie