Pomáhajte s nami

9.6.2015

Návrh a vytvorenie aplikácie, ktorej cieľom je zvýšenie transparentnosti pri prerozdeľovaní finančných grantov.

Pomáhajte s nami je projektom Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá realizuje v poradí už šiesty ročník grantového programu Futbal to je hra! Ten je zameraný na pomoc neprofesionálnym mládežníckym futbalovým klubom na Slovensku.

Pomáhajte s nami

Pravidlá grantového programu hovoria, že o grant môžu požiadať futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minmálne tri roky. Webové aktivity Nadácie SLSP už dlhé roky zabezpečuje naša spoločnosť Lomtec.com a je tomu tak aj v prípade projektu Pomáhajte s nami.

Aplikácia je navrhnutá a vytvorená v súlade s pravidlami grantového programu. O podpore prihlásených projektov rozhoduje verejné hlasovanie, ktoré prebieha prostredníctvom SMS hlasovania. Granty s najvyšším počtom hlasov si následne rozdelia sumu 60 tisíc Eur.