Poradne

Tento modul umožňuje spolupracovať s odborníkmi, ktorým môžu návštevníci stránky pokladať otázky podľa svojho uváženia. Odpoveď odborníka sa na stránke portálu zobrazí až vtedy keď na ňu odborník odpovie. V prípade chúlostivejších otázok môže dopytujúci sa návštevník požiadať len o zaslanie odpovede na email.

Modul je navrhnutý tak, aby sa ľahko ovládal aj pre odborníkov, ktorí nie vždy majú aktívnu skúsenosť s internetom. Po prihlásení sa do systému má odborník k dispozícii prehľadný zoznam už zodpovedaných, resp. ešte nezodpovedaných otázok. O tom, že otázka bola zodpovedaná je návštevník stránky upozornený notifikačným emailom.

Možnosti pre návštevníka stránky

  • pokladanie otázok
  • možnosť výberu (súhlasím s publikovaním odpovede na webe, alebo chcem dostať odpoveď len na email)

Možnosti pre odborníka

  • vytváranie, úprava a riadenie neobmedzeného množstva poradní
  • príjem a zodpovedanie otázok