Portál cestovného ruchu pre mesto Trnava

5.5.2014

V uplynulých dňoch sme uviedli do prevádzky rozsiahly portál cestovného ruchu pre Trnavu a okolie.

Nový portál cestovného ruchu pre Trnavu a okolie je návštevníkom k dispozícii v troch jazykových verziách. Okrem slovenskej verzie sú všetky informácie dostupné aj v anglickom a nemeckom jazyku. Hlavným cieľom portálu je predstaviť Trnavu a jej okolie potenciálnym návštevníkom a turistom nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku.

Portál je postavený na redakčnom systéme Lomtec ActiveWeb, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom spravovať a kontrolovať celý jeho obsah. Kľúčové informácie portálu sú rozdelené do niekoľkých základných významovo prepojených kategórií.

Návštevníkom ortálu sú k dispozícii viaceré funkčné moduly akými sú napr. Aktualit, Tipy na voľný čas, Top 10, Kalendár podujatí, ale najmä rozsiahle registre. Z nich možno spomenúť registre ubytovacích zariadení, kultúrnych inštiúcii, gastronomických prevádzok, prírodných a športových atrakcií, a mnoho ďalších.

http://www.vitajtevtrnave.sk