Portál mesta Michalovce

11.12.2017

Okrem nového, moderného a graficky sviežeho vizuálu majú návštevníci portálu k dispozícii celý rad nových funkčných modulov, ktoré im umožňujú jednoduchšiu orientáciu a vyhľadávanie informácií na stránkach mesta.

Medzi nové funkčné moduly, ktoré slúžia návštevníkom portálu, patria napr. Úradná tabuľa, Mestské oznamy, Životné situácie, Aktuality, Kalendár podujatí, Kontakty, ale tiež prehľadné registre. Z nich možno spomenúť registre úradov, inštitúcií,  zdravotníckych a kultúrych zariadení a mnoho ďalších. Nechýbajú ani registre a zoznamy školských zariadení či športových klubov.

Nový portál mesta Michalovce samozrejme obsahuje aj povinne zvereňované informácie ako sú zmluvy, faktúry a objednávky.  S možnosťou prehľadného zoraďovania a selekcie požadovaných informácií. Dôležitou časťou portálu je tiež sekcia pre podnikateľov s možnosťou
registrácie do katalógu firiem.

Portál je postavený na redakčnom systéme Lomtec ActiveWeb, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom spravovať a kontrolovať celý jeho obsah. Kľúčové informácie portálu sú rozdelené do logických obsahových celkov, ktoré návštevníkom uľahčujú prácu s portálom a tiež samotnú orientáciu.

Nový mestský portál spĺňa všetky požadované štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Je vyhotovený v tzv. responzívnom dizajne čo znamená, že je dostupný pre užívateľov bez ohľadu na to z akého zariadenia (PC, mobil, tablet) naňho pristupujú.

http://www.michalovce.sk