Portál pre overovanie poistných vzťahov

11.10.2010

Portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ÚDZS) slúži na overovanie poistných vzťahov, kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Používateľmi portálu sú lekári, zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovne a verejnosť.

Bežný, neprihlásený, používateľ má k dispozícii základný súbor funkcií, medzi ktoré patria možnosť overenia poistného vzťahu poistenca, overenie kódu lekára a overenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS).

Lekári a zamestnanci PZS majú okrem toho možnosť hromadného overenia poistného vzťahu poistenca a tiež možnosť overenia poistného vzťahu poistenca k určitému dátumu.

Ďalšou veľkou skupinou používateľov portálu ÚDZS sú poisťovne. Okrem funkcií, ktoré má k dispozícii verejnosť, resp. lekári a zamestnanci PZS, majú poisťovne možnosť vyhľadávania v databáze úmrtí a funkciu tzv. zabezpečenej schránky na prenos súborov medzi poisťovňou a ÚDZS.

Chcete vedieť viac? Pozrite si prípadovú štúdiu projektu pre ÚDZS.
 

  • Vybrané referencie