Prekladateľský a archivačný systém pre CDCP

29.3.2011

Prekladateľský a archivačný systém (PAS) zabezpečuje kompletné riadenie dokumentov určených na preklad.

Dôležitou súčasťou riešenia pre Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) je systém pre správu a riadenie dokumentov (document management system), ktorí postupne zabezpečuje upload dokumentov na preklad, ich prerozdelenie jednotlivým prekladateľským agentúram a následne priradenie dokumentov konkrétnym prekladateľom. Súčasťou tohto procesu je aj stanovenie termínov a sledovanie ich dodržiavania ako aj sledovanie čerpania predplatených objemov normostrán.

V rámci projektu sme zabezpečovali aj dodávku a implementáciu softvéru TRADOS od spoločnosti SDL. Prekladateľský softvér TRADOS patrí medzi najpoužívanejšie CAT (computer-aided translation) nástroje, tzv. počítačom podporované prekladové systémy.

Súčasťou CAT nástrojov je aj tzv. prekladová pamäť (translation memory) a terminologická databáza (terminology database), ktoré podporujú prácu s prekladmi.

  • Vybrané referencie