Prijímanie a evidencia objednávok

Internetový obchod denne obslúži veľké množstvo zákazníkov a preto je nesmierne dôležité, aby disponoval systémom evidencie objednávok a zákazníkov.

Registrácie zákazníkov sú prijímané z webu a ukladané v databáze eShopu. Zákazníci môžu po prihlásení realizovať objednávky prostredníctvom klasického nákupného košíka (samozrejme systém umožňuje aj nákup bez registrácie).

ActiveWeb eShop umožňuje

  • prijímať, spracúvať a vybavovať objednávky (možnosť exportu do formátu MS Excel, prípadne iných formátov)
  • evidovať identifikačné údaje zákazníka (meno, priezvisko, adresa, telefón, názov firmy, IČO...)
  • zadávať výšku zákazníckych a produktových zliav
  • sledovať históriu realizovaných objednávok (integrované vyhľadávanie na základe kritérií)

Dôležité:

AcitveWeb eShop umožňuje osobitý prístup ku každému zo zákazníkov. Pomocou tohto systému identifikujete zákazníka a ponúknete mu pre neho stanovené ceny a akciové zľavy.