Prípadové štúdie

 
Overovanie poistných vzťahov Portál pre overovanie poistných vzťahov
Portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou slúži na overovanie poistných vzťahov, kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Klient: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Čas realizácie: 10 / 2010 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveWeb CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Portál školského športu Informačný portál školského športu
Systém na automatické vytváranie a riadenie školských športových súťaží. Databáza škôl, učiteľov telesnej výchovy, súťažiacich žiakov a všetkých výsledkov.
Klient: Slovenská asociácia univerzitného športu
Čas realizácie: 09 / 2010 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveWeb CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Slovenský plynárenský priemysel Intranetový portál na platforme SAP NetWeaver Portal
Analýza, návrh riešenia a implementácia nového vnútro firemného informačného systému na báze SAP NetWeaver Portal. Súčasťou dodávky bola customizácia vybraných funkčných modulov, ale tiež aj kompletný návrh a implementácia novej grafiky.
Klient: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Čas realizácie: 08 / 2008 - súčasnosť
Technológie: SAP NetWeaver Portal
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Infovek Infovek
Projekt je zameraný predovšetkým na integráciu informačných a komunikačných technológií (IKT) do pedagogického procesu a života škôl vôbec a to: vybavením škôl počítačmi, pripojením škôl na internet, komplexnou prípravou učiteľov na prácu s IKT.
Klient: Asociácia projektu Infovek
Čas realizácie: 08 / 2003 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveOffice
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
NR SR Online vysielanie, nahrávanie, archivácia a prepis rokovaní NR SR
Systém pre online vysielanie, nahrávanie, archiváciu a prepis rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou dodávky riešenia pre NR SR bola analýza, komplexný návrh riešenia a implementácia informačného systému, ktorý komplexne rieši problematiku online videostreamingu z rokovaní NR SR.
Klient: Národná rada Slovenskej republiky (NR SR)
Čas realizácie: 06 / 2008 - súčasnosť
Technológie: Real Helix Internet Server, RealProducer, RealPlayer
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Slovenská sporiteľňa Webová stránka Slovenskej sporiteľne
Na jeseň 2009 sme pre klienta zrealizovali ďalší rozsiahly redesign stránok, v rámci ktorého boli vykonané viaceré vylepšenia a implementované nové funkčné moduly.
Klient: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Čas realizácie: 09 / 2009 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, Oracle, Lomtec ActiveWeb CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Infodrogy Drogový informačný portál
Rozsiahly, obsahovo a funkčne bohatý portál, ktorý prináša komplexné informácie o drogovej problematike na Slovensku a vo svete. Obsah a služby Drogového informačného portálu (DIP) sú adresované najmä odborníkom, pedagógom, užívateľom drog a ich rodičom.
Klient: Úrad vlády Slovenskej republiky
Čas realizácie: 05 / 2005 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveWeb CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
MAMA a ja Komunitný portál MAMA a ja
Rozsiahly komunitný portál s orientáciou na cieľovú skupinu mamičiek, resp. budúcich mamičiek. Základom obsahu portálu Mama a ja sú redakčné články avšak kľúčovými službami sú Diskusie, Blogy, Fotoalbum či Miniburza.
Klient: ORBIS IN, s.r.o.
Čas realizácie: 03 / 2008 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveWeb Magazine CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
CTS Viaggi eCommerce portál pre cestovnú agentúru CTS Viaggi
Spoločnosť CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) patrí k najväčším talianskym organizáciám zaoberajúcim sa cestovným ruchom.
Klient: CTS Viaggi
Čas realizácie: 07 / 2007 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveWeb CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Truck Configurator Truck Configurator ITC 2.0.
Italscania je dcérskou firmou spoločnosti Scania a jej činnosť pozostáva z importu, podpory dealerov a poskytovania servisných služieb. Italscania predá ročne viac ako 3 tisíc kamiónov.
Klient: Scania Italy
Čas realizácie: 07 / 2004 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveOffice
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
SCANIA Italy Intranetový portál pre Scania Italy
Firma SCANIA je jedným zo svetových lídrov v oblasti produkcie nákladných automobilov. Scania Italy je dcérskou firmou spoločnosti Scania a jej činnosť pozostáva z importu, podpory dealerov a poskytovania servisných služieb.
Klient: Scania Italy
Čas realizácie: 09 / 2002 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveOffice
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
KOOPERATIVA Webová stránka pre KOOPERATÍVU
Poisťovňa Kooperativa vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. Vstupom rakúskeho majoritného akcionára Wiener Städtische Versicherung, AG sa začlenila do silnej európskej poisťovacej skupiny Wiener Städtische.
Klient: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Čas realizácie: 02 / 2007 - súčasnosť
Technológie: Adobe ColdFusion, MS Windows Server, MS SQL Server, Lomtec ActiveWeb CMS
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Slovenská televízia Systém pre online vysielanie a archiváciu televízneho vysielania
Systém slúži na archiváciu televízneho vysielania televíznych staníc STV1, STV2 a STV3. Súčasťou riešenie pre STV je aj systém na zaznamenávanie a archiváciu teletextového signálu.
Klient: Slovenská televízia
Čas realizácie: 2006 - súčasnosť
Technológie: Real Helix Internet Server, RealProducer, RealPlayer
  Čítať viac|Stiahnuť PDF
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu Systém pre archiváciu televízneho vysielania a meranie hlasitosti reklamných spotov
Systém pre automatické zaznamenávanie televízneho vysielania a jeho archiváciu po dobu minimálne tridsiatich dní odo dňa vysielania. Súčasťou riešenia je aj nástroj na meranie a vyhodnotenie povolenej úrovne hlasitosti odvysielaných reklamných spotov.
Klient: Rada pre vysielanie a retransmisiu
Čas realizácie: 2004 - súčasnosť
Technológie: Real Helix Internet Server, RealProducer, RealPlayer, Dolby LM100
  Čítať viac|Stiahnuť PDF