Privátna zóna

Vybraná časť, resp. časti webu, sú prístupné len po zadaní požadovaných prihlasovacích údajov (meno, heslo).  

Možné využitie privátnej zóny

  • Sprítupnenie vybraných dokumentov konkrétnym klientom
  • Sprístupnenie cenníkov pre vybraných partnerov, veľkoodberateľov
  • Iné

Stručný popis 

  • Prehľadná evidencia všetkých registrovaných členov privátnej zóny
  • Možnosť zmeny hesla a ďalších registračných údajov na stránke i v ActiveWebe    
  • Automatické zasielanie hesiel na e-mail (napr. v prípade zabudnutia hesla)    
  • Schválenie, resp. zamietnutie, registrácie člena privátnej zóny v ActiveWebe (možnosť aktivovať/deaktivovať registrovaných členov) 
  • Informácia o registrácii je automaticky zasielaná e-mailom registrujúcemu sa užívateľovi ako aj prevádzkovateľovi stránky    
  • Pri administrácii obsahu v rámci ActiveWebu je možné zvoliť stránky, ktoré budú súčasťou privátnej zóny