Project Management Office

 
Efektívne riešenie pre správu a menežovanie projektov, ľudí, firemných zdrojov a technológií. Zavedenie Project Management Office (PMO) slúži na sprehľadnenie informačných tokov, zefektívnenie firemných procesov, zvýšenie produktivity a v konečnom dôsledku na zníženie finančných nákladov.

Kľúčové prínosy riešenia

  • Centralizované a koordinované plánovanie a riadenie strategických projektov
  • Pomoc pre identifikácii a správnom posúdení obchodných príležitostí
  • Možnosť definovania projektových priorít v súlade s vytýčenými cieľmi organizácie
  • Riešenie ponúka nástroje a na alokovania ľudských a technických zdrojov
  • Možnosť nastavenia cieľov, kontrola a reportovanie

Pre koho je riešenie určené

  • Finančné služby
  • Priemysel
  • Štátna správa