Redesign Študentského klubu

11.5.2009

V uplynulých dňoch sme zrealizovali kompletný redesign stránok Študentského klubu Slovenskej sporiteľne.

Slovenská sporiteľňa je lídrom v segmente študenských účtov a má dlhodobú snahu o efektívnu komunikáciu s cieľovou skupinou mladých ľudí. Vhodnou platformou takejto komunikácie sú práve kvalitne spracované webové stránky, prostredníctvom ktorých banka komunikuje jednotlivé benefity spojené s vedením študentského účtu v Slovenskej sporiteľni.

Primárnym impulzom pre redesign stránky bolo nahradenie už predsa len čiastočne zastaralého grafického výzoru stránky. Pôvodnú verziu portálu sme pre klienta sprevádzkovali ešte v roku 2005 a je celkom prirodzené, že v roku 2009 už stránka nemohla spĺňať legitímne sa zvyšujúce nároky užívateľov.

Okrem výrazných grafických zmien došlo aj k viacerým vylepšeniam kľúčových modulov a funkcionalít, ktoré sú k dispozícii najmä pre registrovaných užívateľov. Mimoriadnej obľube sa teší najmä free SMS brána.

Veľký dôraz pri redesigne bol kladený na celkovú užívateľskú prívetivosť a s tým súvisiace nové usporiadanie prvkov a definovanie logickej architektúry stránok. V tejto súvislosti bola vykonaná aj základná SEO optimalizácia, tak aby stránky dokázali účinne komunikovať s najčastejšie používanými vyhľadávačmi.

Nová stránka Študenstkého klubu je dôkazom už dlhé roky úspešne fungujúcej spolupráce najväčšej slovenskej banky a jedného z lídrov v oblasti webdevelopmentu na Slovensku – spoločnosti Lomtec.com

www.studentskyklub.sk

  • Vybrané referencie
05/2009