Reklama na Google

Celosvetovo najpoužívanejší vyhľadávač Google ponúka prostredníctvom služby Google AdWords svojim užívateľom možnosť umiestnenia vlastných reklamných odkazov vo výsledkoch vyhľadávania.

Stačí ak si zvolíte kľúčové slová, ktoré charakterizujú podstatu vašej podnikateľskej činnosti a vaše odkazy sa v podobe textových reklám zobrazia pri zobrazovaných výsledkoch vyhľadávania.

Neváhajte a zvýšte návštevnosť svojich stránok. Využite v súčasnosti najefektívnejšiu formu realizácie internetových marketingových kampaní a požiadajte nás o založenie a správu reklamnej kampane v systéme Google AdWords (obdobnú službu je možné realizovať aj prostredníctvom systému eTarget). 

Čo pre vás môžeme urobiť?

 Vytvorenie klientského konta 

  • Výber optimálnych kľúčových slov (fráz) 
  • Návrh a vytvorenie vhodných sponzorovaných odkazov (textových reklám) 
  • Optimálne zacielenie kampane 

Správa reklamnej kampane

  • Sledovanie úspešnosti kľúčových slov a ich optimalizácia 
  • Úprava sponzorovaných odkazov v snahe dosiahnuť ich čo najvyššiu úspešnosť 
  • Pravidelné vyhodnocovanie a spracovanie štatistických výstupov

 Výhody reklamy na Google

Reklama prostredníctvom umiestňovania textových odkazov pri výsledkoch vyhľadávania tak ako ju Google ponúka je tzv. PPC (pay-per-click) reklama.

Ide o mimoriadne efektívnu formu internetovej reklamy, pri ktorej platíte nie za zobrazenia vašej reklamy, ale len za zrealizované kliknutia (ak na váš odkaz nikto neklikne, nezaplatíte nič). 

  • „Nová“ forma reklamy – reklama cez Google AdWords na Slovensku ešte nie je tak využívaná, čo sa priaznivo odráža na jej cene a efektivite
  • Vysoká návratnosť vložených investícií – platíte len za realizované kliknutia, pričom sami stanovíte maximálnu hodnotu jedného kliknutia (systém umožňuje stanoviť aj maximálny denný, resp. mesačný limit)
  • Možnosť presného zacielenia reklamy – systém umožňuje nastaviť, ktorým užívateľom sa budú vaše sponzorované odkazy zobrazovať (napr. len užívateľom zo SR, ČR a pod.)
  • Možnosť presného vyhodnotenia reklamy – úspešnosť vybraných kľúčových slov a textových reklám môžete sledovať online a v prípade potreby okamžite pristúpiť k ich úprave.