Reporting verejných obstarávaní

  • prehľadné informácie o vykonaných počtoch obstarávaní a elektronických aukcií
  • podpora viac kriteriálnych výberov pri reportoch
  • vyhodnocovanie počtu, objemu, celkového trvania a trvania jednotlivých fáz, statusu, úloh
  • vykazovanie zmien a ich autorov, podľa vybraných kritérií (možnosť vyhľadávať v intervaloch podľa viacnásobného výberu)
  • detailný report o priebehu každého obstarávania
  • možnosť voľby formátov reportu (PDF, HTML, ...)
  • podpora pre tvorbu vlastných, užívateľom definovaných reportov